Siz buna “Evet” diyenlerdenseniz ya “deneyimli bilinen tedarikçi” ya da “duayen iş adamı” ndan bahsediyor olmalısınız, yine de henüz bu bir marka değildir.

Marka olmak “çok fazla para gerektirir ve beni herkes tanısa ne olacak” diyorsanız da SELPAK olmaktan bahsediyor olmalısınız.

Sanayide marka olmak istiyorsanız ya da merak ediyorsanız her ikisinin bir karışımından konuşuyoruz.

Bir markanın en önemli özellikleri olan

  • hedef kitlesi tarafından ilk üç arasında hatırlanmak,
  • olumlu duygusal bir ilişki kurmuş olmak ve
  • bu güvene dayalı tercih ve kolay satın alma davranışı tetikleme becerilerini

taşımak temel amacınız olmalı.

Bunun başarılabilmesi ise sadece “reklam vermek”ten değil, uzun bir zaman zarfında fiziksel ve işe dair yarattığımız katma değerin duygusal boyutunu en katı ve mekanik müşteriye bile anlatabilecek ve bu ilişkiyi zamana yayarak oluşturabilecek “İletişim Stratejisini” kurgulamak gerekir.

Müşterimizin ihtiyaçları bazen tamamen “duygusal” olsa bile.